ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

......................................................................................................................................................................................

ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

8-9

GROUP EQUIPMENT

PILATES

   

 

8-9

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

9-10

GROUP EQUIPMENT

PILATES

9-10

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

9-10

GROUP EQUIPMENT

PILATES

9-10

GROUP EQUIPMENT

PILATES

9:30-10:30

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10-11

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10-11

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10-11

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10-11

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10-11

GROUP EQUIPMENT

PILATES

10:30 - 11:30

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11-12

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11-12

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11-12

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11-12

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11-12

GROUP EQUIPMENT

PILATES

11:30-12:30

GROUP EQUIPMENT

PILATES

         

12:30-13:30

GROUP EQUIPMENT

PILATES

17:00-18:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

17:00-18:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

17:00-18:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

17:00-18:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

17:00-18:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

18:00-19:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

18:00-19:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

18:00-19:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

18:00-19:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

15:30-16:30

GROUP EQUIPMENT

PILATES

19:00-20:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

19:00-20:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

19:00-20:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

19:00-20:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

19:00-20:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

20:00-21:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

20:00-21:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

20:00-21:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

20:00-21:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

20:00-21:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

 

21:00-22:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

21:00-22:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES

21:00-22:00

GROUP EQUIPMENT

PILATES