Διαλογισμός

 

Σε δύσκολες περιόδους,ο άνθρωπος αντλεί δύναμη και ασφάλεια από μέσα του.Ο Διαλογισμός  είναι ένα δυναμικό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας και την καλλιέργεια της συμπόνιας, ποιότητες απαραίτητες στον άνθρωπο προκειμένου να ανταπεξέλθει στη δύσκολη συγκυρία και να βιώσει τη βαθιά, εσωτερική ειρήνη.Η δύναμη της αλλαγής ξεπηδάει από την από καρδιάς σύνδεση του απόλυτα καλού και του αξιοθάυμαστα δυνατού.

Τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα με τρόπο τέτοιο ώστε ο Διαλογισμός να γίνει τελικά,μέρος της καθημερινότητας μας ενώ έμφαση δίνεται στην αληθινή έκφραση που πηγάζει από το γνήσιο συναίσθημα.

 

Στο "The secret place" προσφέρονται:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΥ σε τακτά χρονικά διαστήματα διάρκειας  1, 5 ώρας, καθώς και σεμινάρια διαλογισμού με διαφορετική θεματολογία κάθε φορά. Κοσμικοί μοναχοί πιστοποιημένοι δάσκαλοι γιόγκα ή οδηγοί διαλογισμού καθοδηγούν τα μαθήματα τις συναντήσεις και τα σεμινάρια διαλογισμού.